Menu Sluiten

Arbeidsmediation

Werk is één van de belangrijkste zaken in ons leven. Goede werknemers zijn het kapitaal van een onderneming, en voor de werknemer is het werk erg belangrijk voor zijn/haar sociale en maatschappelijke leven. Tussen werknemer en werkgever bestaat vaak een jarenlange relatie. Werk wordt door veel werknemers als een tweede thuis beschouwd. Een verstoorde arbeidsrelatie kan voor beide partijen veel impact hebben.

Een verstoorde arbeidsrelatie leidt niet zelden tot ziekte bij de werknemer, wat voor zowel de werknemer als de werkgever vervelend is. Vaak wordt ook nog de afdeling ‘getroffen’ door het wegvallen van de collega. Enerzijds doordat er nu minder handen zijn om het werk te doen, maar anderszijds ook omdat de sfeer op de afdeling verslechtert.

Voor de werkgever kan een verstoorde arbeidsrelatie leiden tot oplopende kosten door ziekte en/of een ontslagvergoeding en eventueel zelfs imagoschade wanneer ‘een geval’ in de media komt.

Je kunt dus stellen dat beide partijen gebaat zijn bij een goede oplossing. Over wat dan de oplossing is gaat u, onder leiding van Oosterveen & de Groot, in gesprek.

Bij arbeidsmediation zijn grofweg twee oplossingen mogelijk:

Voorzetting van de arbeidsrelatie

Samen een oplossing bedenken is niet altijd het eerste waar partijen in een conflictsituatie aan denken. Maar het blijkt vaker mogelijk dan u denkt. Tijdens de mediation kunnen erkenning en begrip voor elkaar leiden tot nieuwe verhoudingen en afspraken, waarmee de werknemer weer op een fijne manier kan werken en voor de werkgever een medewerker met ervaring, kennis en kunde behouden blijft.

Oplossingen worden vaak gevonden in betere communicatie. Soms zelfs is een enkel gesprek met een mediator al voldoende om de kou uit de lucht te nemen. Zit het wat dieper, dan komen ook bijvoorbeeld juridische aspecten, Poortwachter en reïntegratie aan de orde.

Beëidiging van de arbeidsrelatie

Soms blijkt het niet mogelijk om een oplossing te vinden waarmee de werknemer en de werkgever het vertrouwen hebben samen verder te kunnen. Mediation kan er dan voor zorgen dat de arbeidsrelatie wordt beëindigd op een manier die voor beide partijen acceptabel is. Denk daarbij niet alleen aan een financieel goede en duurzame oplossing, maar ook aan een oplossing waarbij de integriteit van beide partijen gerespecteerd wordt.

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst is het belangrijk dat juridisch waterdichte afspraken worden gemaakt. Daarom is het belangrijk dat u de juiste informatie krijgt over zaken als: opzegtermijn, ontslagvergoeding, WW-rechten en concurrentiebeding. Oosterveen & de Groot kan u daarbij ondersteunen.

Ook voor vragen over arbeidsmediation kunt u bij ons terecht tijdens ons inloopspreekuur.

Zie ook: Arbeidsrecht