Menu Sluiten

Arbeidsmediation

Bij arbeidsmediation gaat het over relaties op de werkvloer. Werk is één van de belangrijkste zaken in ons leven. Goede werknemers zijn het kapitaal en het hart van een onderneming. Werknemers brengen een groot deel van hun tijd door op hun werk. Werk zorgt niet alleen voor inkomen, maar speelt ook een grote rol in ons sociale en maatschappelijke leven. Tussen werknemer en werkgever bestaat vaak een jarenlange relatie. In de relatie tussen werkgever en werknemer kunnen conflicten ontstaan, die ze zelf niet meer kunnen oplossen.

Wat is arbeidsmediation?

Een arbeidsmediator richt zich op verstoorde arbeidsrelaties- en conflicten op het werk. Deze situaties hebben vaak een grote impact op zowel de werknemer als de werkgever. Arbeidsmediation kan helpen in het voorkomen van verdere escalatie van het conflict tussen de partijen.

De arbeidsmediator helpt ze (weer) met elkaar in gesprek te gaan, leidt het gesprek en voorkomt escalatie. De gesprekken kunnen leiden tot een oplossing voor het probleem of het kan leiden tot de conclusie dat het beter is om uit elkaar te gaan. In het laatste geval helpt de arbeidsmediator ook bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Hij staat altijd in het midden tussen de werkgever en werknemer en kiest geen partij in het conflict.

Gevolgen voor de werkgever en werknemer

Een verstoorde arbeidsrelatie kan voor beide partijen veel zorgen veroorzaken en grote gevolgen hebben. Arbeidsconflicten vragen veel tijd en energie en de relatie tussen werkgever en werknemer wordt vaak op scherp gesteld. Dit kan ook zijn weerslag hebben op de gezondheid van de medewerker. Ook voor andere collega’s heeft de zaak gevolgen. Niet alleen omdat hun collega wellicht minder of niet meer inzetbaar is, maar ook omdat de sfeer kan verslechteren. Voor de werkgever kan het geschil naast emotionele impact ook praktische gevolgen hebben, zoals oplopende kosten door ziekte en/of een ontslagvergoeding en soms zelfs imagoschade.

Beide partijen zijn gebaat zijn bij een goede oplossing. Over wat dan de oplossing is gaat u, onder leiding van Oosterveen & de Groot, in gesprek.

Wat zijn voor- en nadelen van arbeidsmediation?

Arbeidsmediation heeft voor- en nadelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure. We zetten deze voor u op een rij:

Voordelen

 • Snelle afhandeling: een mediationtraject kan doorgaans veel sneller doorlopen worden dan een gerechtelijke procedure. Meestal bestaat het traject uit slechts één of enkele gesprekken.
 • Lagere kosten: de kosten die u betaald voor mediation zijn doorgaans lager dan de kosten van een gerechtelijke procedure.
 • Inspraak in de oplossing: u zit samen aan tafel en kunt daardoor direct invloed uitoefenen op de uitkomst van het gesprek. Bij een gerechtelijke procedure beslist de rechter.
 • Betere verstandhouding: mediation heeft een informeel karakter. Hierdoor blijft de relatie tussen de twee partijen vaak goed of kan de arbeidsrelatie netjes worden afgesloten.

Nadelen
Er kunnen ook een aantal mogelijke nadelen zijn aan een mediationtraject:

 • Rol mediator: de mediator bemiddelt, hij is er niet om een oplossing te forceren. Of het lukt om een oplossing te vinden, is uiteindelijk afhankelijk van de houding van de partijen aan tafel.
 • Als er geen oplossing wordt gevonden in het mediationtraject, komt er meestal alsnog een gerechtelijke procedure om het conflict op te lossen. Hier leest u meer over wat wij voor u kunnen doen op het gebied van arbeidsrecht.

Wat zijn mogelijke resultaten van een traject?

Bij arbeidsmediation zijn twee uitkomsten mogelijk:

Voorzetting van de arbeidsrelatie
Samen een oplossing bedenken is niet altijd het eerste waar partijen in een conflictsituatie aan denken. Maar het blijkt vaker mogelijk dan u denkt. Tijdens de mediation kunnen erkenning en begrip voor elkaar leiden tot nieuwe verhoudingen en afspraken, waarmee de werknemer weer op een fijne manier kan werken en voor de werkgever een medewerker met ervaring, kennis en kunde behouden blijft.

Oplossingen worden vaak gevonden in betere communicatie. Soms is zelfs een enkel gesprek met een mediator al voldoende om de kou uit de lucht te nemen. Zit het wat dieper, dan komen ook bijvoorbeeld juridische aspecten, Poortwachter en re-integratie aan de orde.

Beëindiging van de arbeidsrelatie
Soms blijkt het niet mogelijk om een oplossing te vinden waarmee de werknemer en de werkgever het vertrouwen hebben samen verder te kunnen. Mediation kan er dan voor zorgen dat de arbeidsrelatie wordt beëindigd op een manier die voor beide partijen acceptabel is. Denk daarbij niet alleen aan een financieel goede en duurzame oplossing, maar ook aan een oplossing waarbij de integriteit van beide partijen gerespecteerd wordt.

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst is het belangrijk dat juridisch waterdichte afspraken worden gemaakt. Daarom is het belangrijk dat u de juiste informatie krijgt over zaken als: opzegtermijn, ontslagvergoeding, WW-rechten en concurrentiebeding. Oosterveen & de Groot kan u daarbij ondersteunen.

Wat moet u verder nog weten over arbeidsmediation?

 • Vrijwillig karakter
  Deelnemen aan een bemiddelingstraject kan alleen als beide partijen hier vrijwillig mee instemmen. Een welwillende grondhouding is ook een voorwaarde om samen tot een oplossing te kunnen komen.
 • Vertrouwelijk
  Wat er in het traject wordt besproken is vertrouwelijk. Zowel de mediator als de partijen die deelnemen, mogen niet aan derden vertellen wat er tijdens de gesprekken besproken is. Zo voelt iedereen zich vrij om te praten. Deze geheimhouding wordt vooraf vastgelegd in een mediation-overeenkomst.
Ook voor vragen over arbeidsmediation kunt u op ons kantoor in Steenwijk terecht tijdens ons inloopspreekuur. Of u kunt direct een gratis adviesgesprek aanvragen. 

Zie ook: Arbeidsrecht