Menu Sluiten

Aanpak hoarding en vervuiling

Deel dit artikel via:

Vandaag hebben we in een grote gemeente in het zuiden van het land onze methode ‘Hardt’ voor de aanpak van hoarding en ernstige vervuiling mogen presenteren en uitleggen. Het is mooi om te zien hoe professionals van verschillende instanties (gemeente, GGD, GGZ, Woningbouw, Zorg, etc.) reageren op onze methode. Vrijwel zonder uitzondering zijn ze allemaal zoekende naar een goede gerichte aanpak voor deze problematiek. Met onze methode ‘Hardt’ vinden ze de verbinding met elkaar, leren ze op elkaar te vertrouwen en blijkt het heel goed mogelijk om samen tot een doelgerichte aanpak te komen. Ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden, maar met een duidelijk gezamenlijk doel: een gezonde en veilige situatie creëeren voor de perso(o)n(en) in kwestie en hun omgeving.

Hebt u ook te maken met deze problematiek? Dan denken we graag met u mee.

Kijk voor meer informatie op onze site http://www.oosterveendegroot.nl/hoarding/, of neem contact met ons op via WhatsApp, sms of telefoon 06-82203882