Menu Sluiten
Hoarding en ernstige vervuilingKlik op onderstaande afbeelding voor onze flyer over Hoarding en ernstige vervuiling

De laatste jaren zien we een toename van de problematiek rond woonoverlast in de vorm van verwarde personen, ernstig vervuilde woningen en hoarding.

Veel (overheids-)instellingen en andere professionals zijn zoekende naar goede vormen om hiermee om te gaan. Vanuit hun professie zijn zij gedreven om niet alleen de overlast, maar soms zelfs ook gevaar voor personen en omgeving, weg te nemen. Daarvoor ontbreken vaak de nodige instrumenten en samenwerkingsverbanden.

Oosterveen & de Groot kan professionals en instellingen helpen bij het op de best mogelijke manier ontwikkelen van dergelijke instrumenten. De jarenlange ervaring die wij in ons werk met deze materie hebben opgedaan, ondersteunt u daarbij. Met onze doelgerichte en praktijkgerichte no-nonsenseaanpak leveren wij maatwerk voor elke gewenste situatie en instelling.  Samen met u gaan we aan de slag met het vinden van duurzame oplossingen.

Wij kunnen u laten zien hoe een ‘harde aanpak’ van deze problematiek gepaard kan gaan met een ‘zachte aanpak’ van de persoon/personen in kwestie. Ons uitgangspunt is het creëeren van een blijvende gezonde en veilige omgeving voor de betrokken personen. Daarvoor zijn soms dwangmaatregelen nodig, maar daarbij staat voor ons altijd de persoon en zijn/haar omgeving voorop.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte.