Menu Sluiten

Officiële reactie publicaties RTV Oost

Deel dit artikel via:

Oosterveen & de Groot heeft kennis genomen van het artikel van RTV Oost van 14 juni 2023 over ons advies inzake biomassacentrale Icebear in Steenwijk.

In dit artikel wordt geclaimd dat wethouder Bram Harmsma het advies van Oosterveen & de Groot over de juridische handhaving rondom de centrale tijdens een gesprek met omwonenden als onjuist heeft gekwalificeerd. Ook wordt geschreven dat de gemeente op basis van dit advies heeft gekozen niet te handhaven, terwijl dit wel had gekund. Wij nemen nadrukkelijk afstand van beide beweringen. Daarbij betreuren wij dat deze onduidelijkheid nog meer onrust veroorzaakt voor de omwonenden van Icebear. 

De journalist die het artikel heeft geschreven, geeft aan in het bezit te zijn van een audio-opname van het gesprek tussen de omwonenden en de wethouder. Op 13 juni 2023 is door journalist Oscar Siep een reactie op de uitspraken van de wethouder gevraagd aan Oosterveen & de Groot. In een opvolgend artikel (gepubliceerd op 16 juni 2023) is onze reactie op de beweringen ook meegenomen. Wij hebben aangegeven, uit het oogpunt van zorgvuldigheid en integriteit, graag de opname te ontvangen om onze reactie ook daarop te kunnen baseren. Tot op heden hebben wij de opname niet ontvangen.

Oosterveen & de Groot is niet door de wethouder of anderen namens het college voorafgaand aan het artikel van RTV Oost benaderd met het verzoek om een gesprek aan te gaan omdat Oosterveen & de Groot samen met TAUW B.V een foutief of onjuist advies aan het college zou hebben gegeven.

Naar aanleiding van het telefoontje van de heer Siep aan Oosterveen & de Groot en het artikel van RTV Oost heeft Oosterveen & de Groot contact opgenomen met het college om navraag te doen. In een gesprek dat plaatsvond op 14 juni 2023 tussen de eigenaren van Oosterveen & de Groot en wethouder Bram Harmsma ontkende de wethouder met klem dat hij de beweerde uitspraken heeft gedaan. Hij geeft aan dat er daarom geen audio-opname kan bestaan. Daarmee staan de beweringen van de wethouder en de journalist haaks op elkaar. Wij beraden ons momenteel samen met een gespecialiseerde advocaat op juridische stappen.

Naast onze verbijstering en ongenoegen over de gang van zaken, benadrukken wij dat Oosterveen & de Groot nog steeds staat achter het advies dat wij samen met TAUW B.V. gedurende onze betrokkenheid bij de opdracht ‘Icebear’ hebben gegeven. Dat betreft de periode tussen 1 september 2022 en 1 december 2022.

Onze taak, als onafhankelijk juridisch adviesbureau was om te onderzoeken of er op basis van het dossier wat er op dat moment lag bij de gemeente een juridisch houdbare grondslag was voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland om handhavend op te treden ten aanzien van de milieuinrichting IceBear.

In het opgestelde adviesrapport is geconcludeerd dat er, op dat moment, geen juridische grondslag was om te kunnen handhaven door verouderde, onvolledige of onbetrouwbare metingen. De gemeente is dan ook geadviseerd nieuwe metingen te laten uitvoeren. De gemeente Steenwijkerland heeft dit advies in een collegebesluit overgenomen en opgevolgd en inmiddels deze nieuwe metingen laten uitvoeren en kiest er op basis daarvan voor nu wel te handhaven.

Het juridische vraagstuk of de inrichting vergunningplichtig of meldingsplichtig is, is een juridische interpretatie van de vraag of de productie van palletblokken gelijk te stellen is aan de productie van spaanplaat. Dit maakt dan ook dat er verschillende juridische standpunten over kunnen worden ingenomen die niet maken dat het ene standpunt goed is en het andere fout. Er bestaat immers geen jurisprudentie over de uitleg van deze specifieke bepaling en het product palletblokken komt niet voor in de regelgeving. Dit maakt dat elke jurist zal moeten interpreteren en pas nadat de bestuursrechter zich daarover heeft uitgesproken, vast staat welke interpretatie juridisch juist was. Zolang er geen bestuursrechter over geoordeeld heeft is het  een politieke/bestuurlijke keus om aan te sluiten bij één van deze standpunten.

In de periode voorafgaand aan onze betrokkenheid bij dit dossier had de gemeente ons inziens wellicht wel grond gehad te handhaven, maar dat is in die voorliggende periode niet gebeurd.

In december 2022 hebben wij onze opdracht afgerond. Vanaf dat moment zijn wij niet meer betrokken. Juridische adviezen na die tijd vallen buiten onze opdracht. 

De artikelen waar in deze reactie naar verwezen wordt: 
Artikel 14 juni 2023
Artikel 16 juni 2023