Menu Sluiten
Klik op de afbeelding voor onze flyer

Inschrijving gesloten!

De laatste jaren is er een grote stijging te zien in het aantal gevallen van woonoverlast en andere problematiek door hoarding en ernstige vervuiling. Voor hoarding en ernstige vervuiling zijn diverse oorzaken aan te wijzen, zoals ambulantisering en afname van betrokkenheid bij naasten in de maatschappij. Feit is echter dat u als professional hier in toenemende mate mee in aanraking zult komen. Dan kunt u maar beter goed beslagen ten ijs komen.

Daarom organiseert Oosterveen & de Groot het ‘Symposium aanpak hoarding & vervuiling’. Tijdens dit symposium zullen wij niet alleen onze methode ‘Hardt’ voor de aanpak van hoarding & vervuiling presenteren en toelichten, maar we gunnen ook het podium aan mensen uit de praktijk die hun ervaringen met u delen.

Gerard Oosterlaar is al jarenlang sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij team Via van de GGD IJsseland, Klazien Tempelaar is dé expert op het gebied van opruimen en professional organizing en Eddie Koopmans is als toezichthouder Bouw & Woningtoezicht betrokken bij gedwongen interventies in gevaarlijke en ongezonde woningen. Zij hebben, net als Fleuranne de Groot en Douwe Oosterveen allen veel praktijkervaring met alle aspecten van hoarding en ernstige vervuiling. Onze sprekers stellen zich hieronder nader aan u voor.

Opgave voor het symposium is mogelijk tot en met vrijdag 22 november 2019. Bij opgave voor 11 november 2019 bedraagt de prijs € 125,= per persoon, daarna € 150,=.

Opgave kan via symposium@oosterveendegroot.nNl

Gerard Oosterlaar

Mijn naam is Gerard Oosterlaar. Ik ben werkzaam als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij de afdeling Hygienische Probleem Huishoudens van GGD IJsselland. Per jaar komen ongeveer 80 meldingen van vervuiling en verzameldwang binnen bij het meldpunt. Daarnaast werk ik ook als bemoeizorger bij de afdeling maatschappelijk zorg.

Uitgangspunt bij de aanpak van Hoardingproblematiek is om dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis te doen. Wanneer er gevaar dreigt en cliënten zich langdurig zorgmijdend opstellen, worden casussen opgeschaald naar brandweer en/of de afdeling Toezicht en Handhaving van de lokale gemeente.

Sinds 2014 ben ik ook werkzaam als docent bij de Rino opleiding “Aanpak vervuiling en verzameldwang” en als cursusleider bij de GGD Academy.

Klazien Tempelaar

Klazien Tempelaar is professional organizer sinds 2003. De laatste jaren heeft ze zich gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met hoarding.

Haar coaching is onderdeel van een multidisciplinaire aanpak via EBCzorg. Als opruimcoach is ze bereid om vieze handen en vieze kleren te krijgen.

Een hoardingtraject is in haar visie een lang en langzaam proces waarin alle aandacht is voor de dieper liggende oorzaak van hoarding.  Volgens haar komt hoarding nooit alleen maar is er meestal sprake van multiproblematiek. Klazien zal haar ervaringen vanuit de dagelijkse hoardingpraktijk delen en met bevlogen verhalen waaraan vaak een vies luchtje zit.

Eddie Koopmans

Eddie Koopmans is allround medewerker Bouw- & Woningtoezicht bij de gemeente Steenwijkerland. Binnen deze functie heeft hij zich gespecialiseerd in monumententoezicht en het omgaan met hoarding en ernstige vervuiling.

Eddie heeft meerdere gevallen van dichtbij meegemaakt. Gedurende het hele traject, van de constatering tot de oplossing, is hij betrokken geweest. Te beginnen bij de constatering dat er ‘iets aan de hand is’. Vervolgens was hij, als vertegenwoordiger van de gemeente, nauw betrokken bij het opruimen en schoonmaken van de woningen op basis van een bestuurlijke last. Zijn ervaringen komen rechtstreeks uit de praktijk.

Douwe Oosterveen & Fleuranne de Groot

Fleuranne de Groot en Douwe Oosterveen zijn inmiddels een begrip als het gaat om de aanpak van hoarding en ernstige vervuiling. Door heel het land staan zij gemeentes, bemoeizorgers, woningbouwcorporaties, etc bij. Tevens zijn zij docent bij de RINO-groep voor de cursus ‘aanpak hoarding en vervuiling’.

Als Oosterveen & de Groot zijn Douwe en Fleuranne de bedenkers van de methode ‘Hardt’. Een methode waarbij met ‘hart’ voor de betreffende persoon of personen, ‘hard’ wordt doorgepakt om de hoarding en/ ernstige vervuiling te bestrijden en weg te nemen.

Tijdens het symposium zullen zij deze methode voor u toelichten.