Menu Sluiten

CBR in gebreke stellen bij niet tijdig besluit

Deel dit artikel via:
Bent u 75+ en heeft u een tijdelijke verlenging van uw rijbewijs? Dan mag u niet in het buitenland rijden! Klik hier voor meer informatie. Momenteel heeft het CBR grote achterstanden bij het uitgeven en verlengen van rijbewijzen waarvoor een gezondheidsverklaring nodig is. Het CBR hanteert termijnen tot 20(!) weken, waardoor veel mensen zonder geldig rijbewijs (komen te) zitten. Vooral (oudere) particulieren worden hier de dupe van. Direct een jurisdische brief bestellen om het CBR officieel in gebreke te stellen. Het CBR geeft aan dat de termijnen voor het verlengen van het rijbewijs kunnen oplopen tot 4-5 maanden. In de praktijk blijkt echter dat veel mensen een halfjaar of langer op hun rijbewijs moeten wachten. Wettelijk gezien overschrijdt het CBR daarmee de wettelijk termijnen waarbinnen zij besluiten hoort te nemen. Zo’n overschrijding betekent niet dan u dan automatisch (weer) mag autorijden, maar wanneer u het CBR officieel in gebreke stelt kunt u wel een vergoeding voor het overschrijden krijgen. Die vergoeding begint met €.23,= per dag en kan oplopen tot €.1.442,= (na 42 dagen). Daarmee kunt u in elk geval de kosten die u maakt (en wellicht iets meer) dekken.
O&dG: “Wij weten, ook uit eigen ervaring, hoeveel gedoe en stress ‘de strijd’ met het CBR geeft. En dan is er ook nog de situatie dan mensen zonder geldig rijbewijs komen te zitten. Omdat wij deze ervaring hebben willen we zoveel mogelijk mensen hiermee helpen. Daarom hebben we besloten de brieven tegen een zeer laag tarief (kostprijs) ter beschikking te stellen. Dus doen we niet ingewikkeld met formele opdrachtbevestigingen en contracten e.d, maar kunt u een brief snel en makkelijk via onze website bestellen.”

Wat kunt u doen?

Wanneer het CBR niet tijdig besluiten neemt, kunt u het CBR in gebreke stellen. Daartoe stuurt u per aangetekende post een brief naar het CBR. Een dergelijke brief is bij ons verkrijgbaar á €.79,95 (incl. btw). Verzending per aangetekende post kost €.8,80. Onderaan dit bericht leest u hoe u een dergelijke brief in uw bezit kunt krijgen. Na ontvangst van de brief, heeft het CBR nog maximaal twee weken de tijd een besluit te nemen zonder dat er een dwangsom betaald hoeft te worden. Dat is natuurlijk de meest wenselijke oplossing. Maar besluit het CBR niet binnen twee weken, dan moet het CBR u een dwangsom betalen. Die dwangsom bedraagt €.23,= voor de eerste 14 dagen, €.35,= voor de volgende 14 dagen en €.45,= voor de daarop volgende dagen t/m de 42e dag. Dan is de dwangsom opgelopen tot €.1.442,=.

Wanneer heeft het zin om het CBR in gebreke te stellen?

 1. U heeft al meer dan vier weken geleden uw ‘Eigen verklaring’ (gezondheidsverklaring) naar het CBR gestuurd, maar u heeft nog geen bericht van het CBR ontvangen dat u:
  1. uw rijbewijs mag verlengen
  2. uw rijbewijs niet mag verlengen
  3. een medische keuring moet ondergaan.
 2. U, of uw keuringsarts, heeft al meer dan vier weken geleden, het verslag van de keuringsarts naar het CBR gestuurd, maar u heeft nog geen bericht van het CBR ontvangen dat u:
  1. uw rijbewijs mag verlengen
  2. uw rijbewijs niet mag verlengen

Hoe komt u aan een brief?

Wij kunnen een brief voor u opstellen. Daarvoor kunt u een mail sturen naar info@oosterveendegroot.nl, waarin u onderstaande gegevens vermeld. Na overmaking van €.79,95 op rekeningnummer NL51 SNSB 0772 7398 46 t.n.v. Oosterveen & De Groot Juristen, Adviseurs en Mediators o.v.v. ‘ingebrekestelling CBR’ en uw naam zullen wij de brief voor u opmaken en aan u mailen. U kunt de brief dan eenvoudig printen, ondertekenen en versturen. Belt u gerust voor meer informatie: 06-82203882 Om de brief op te stellen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
 • Volledige naam en voorletters
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Kandidaats-/relatienummer (dit vindt u op de correspondentie van het CBR)
 • De datum waarop u de gezondheidsverklaring heb ingediend(digitaal)/opgestuurd(per post)
Klik hier voor het bestellen van een brief om het CBR in gebreke te stellen.