Skip to main content
Home / Hoarding en vervuiling

Hoarding en vervuiling

De laatste jaren zien we een toename van de problematiek rond woonoverlast in de vorm van verwarde personen, ernstig vervuilde woningen en hoarding (het overmatig verzamelen van spullen). Binnen de overheid en andere organisaties zijn professionals zoekende naar goede vormen om hiermee om te gaan, misschien geld dat ook voor jou en je team. Je bent gedreven om niet alleen het probleem maar soms zelfs ook het gevaar voor personen en omgeving weg te nemen. Alleen ontbreekt het je wellicht aan de benodigde instrumenten, kennis en partners om dit te kunnen doen.

Waarom ondersteuning door Oosterveen & de Groot?

Wij kunnen jou en jouw organisatie helpen bij het op de best mogelijke manier ontwikkelen van een aanpak op het gebied van hoarding en vervuiling. We hebben veel ervaring met deze materie en brengen theorie en praktijk samen. Met onze doelgerichte en praktijkgerichte no-nonsense-aanpak leveren wij maatwerk voor elke gewenste situatie en elke organisatie. Samen met u gaan we aan de slag met het vinden van passende en duurzame oplossingen.

De kern van onze aanpak is dat de ‘harde aanpak’ van deze problematiek gepaard kan gaan met een ‘zachte aanpak’ van de persoon of personen in kwestie. Ons uitgangspunt is het creëren van een blijvende gezonde en veilige omgeving voor alle betrokken personen. Daarvoor zijn soms dwangmaatregelen nodig, maar daarbij staan voor ons altijd de mens en de degenen in de omgeving van deze persoon centraal.

Opleiding

Willen jij en je team samen de aanpak voor hoarding en vervuiling in jullie gemeente of regio opstellen? Kies dan voor een praktische en op maat gemaakte training van Oosterveen & de Groot. Samen bekijken we waar jullie behoeften liggen en ontwikkelen we een trainingsprogramma speciaal voor jullie.

We organiseren ook met enige regelmaat klassikale trainingen en symposia over dit onderwerp. Houd onze website en social media in de gaten voor meer informatie hierover.

Ik heb heel veel handvatten gekregen om in mijn dagelijkse werk toe te kunnen passen, bedankt.

Deelnemer trainingen
Neem contact op met

mr. Fleuranne de Groot

Eigenaar & jurist

Heb je een vraag of kom je er niet uit?
Neem gratis contact met ons op: 085 004 9900
of mail naar fleuranne@oosterveendegroot.nl

Vrijblijvend contact