Skip to main content
Home / Opleidingen / Junior Plus Programma

Junior Plus Programma

Het is de laatste jaren voor gemeenten uitdagend om een juridisch team op volle sterkte te krijgen en te houden. Dat heeft een effect op de werkdruk en op de senioriteit van juristen in het team. Nieuwe collega’s hebben vaak veel talent, maar door de hoge werkdruk is het soms moeilijk om de ruimte te vinden ze goed in te werken.

Om die junior jurist op weg te helpen, hebben we het Junior Plus Programma ontwikkeld.

Het programma is op maat gemaakt op junior gemeentejuristen om ze gedurende de duur van het programma met raad en daad bij te staan in hun werk.

Wat is het Junior Plus Programma?

Het Junior Plus Programma biedt praktische ondersteuning voor de beginnende jurist binnen jouw organisatie. Zoals hulp bij het nemen van ingewikkelde besluiten en bij het opstellen van de bijbehorende stukken. Wij kunnen de jurist ook ondersteunen bij de voorbereiding van een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie en het bijwonen en verweer voeren tijdens de zitting. Ook het vertegenwoordigen van de gemeente in beroep en hoger beroep behoort tot de mogelijkheden. Het is een mentorschap door een ervaren jurist. Daarnaast krijgt jouw medewerker advies over passende opleidingen en trainingen. Het doel is om de deelnemers aan het programma zo goed uit te rusten en te ondersteunen, dat deze uitstijgen boven de verwachtingen van een junior.

Voor wie is het?

Het Junior Plus Programma is bedoeld voor de jurist die door zijn of haar leeftijd of omdat hij/zij uit een ander werkveld komt ervaring in het bestuursrecht mist. Dat is zowel de jurist die nog maar kortgeleden de hbo- of wo-opleiding heeft afgerond, als de jurist die al ervaring heeft opgedaan in een ander rechtsgebied, maar onbekend is met het werken in het bestuursrecht.

Waarom het Junior Plus Programma?

Veel gemeenten willen aan de slag met jonge medewerkers nu de oudere generatie geleidelijk met pensioen gaat. Het aannemen van jonge mensen maakt jullie organisatie toekomstbestendiger en jonge mensen brengen nieuwe dynamiek en nieuwe inzichten met zich mee.

Met het pensioen van de oudere juristen gaat plotseling veel kennis en ervaring verloren voor de ambtelijke organisatie. Kennis en ervaring die de beginnende juristen missen. Ook zien we dat er veel vraag is naar juristen, daarom zitten er regelmatig junioren op functies die eerder door een medior of zelfs senior werden opgevuld. Je kunt het beste uit deze medewerkers halen, door ze goed te (laten) begeleiden. Dat is een investering op de korte termijn, die op de lange termijn winst oplevert.

Ervaring is niet iets dat we kunnen leren door een opleiding te volgen. Alleen door ‘meters te maken’, door aan zaken te werken, kan een jurist ervaring opdoen. De beginnende medewerker heeft die ervaring niet. Binnen het programma kunnen jullie (op afroep) gebruik maken van onze ervaring, hulp en advies waarbij wij de ondersteuning aanpassen aan de vraag. De jurist wordt van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan naar zittingen of andere interessante bijeenkomsten.

Maatwerk

Iedere jurist heeft sterke en zwakke punten. Het Junior Plus Programma is bedoeld om de persoon te helpen zich te verbeteren. Samen met jou en de medewerker bekijken wij welke specifieke begeleiding nodig is, en bepalen wij hoe we die ondersteuning het beste kunnen bieden.

Vast aantal uren per week

Op basis van jullie wensen maken wij een inschatting van het aantal uren dat de ondersteuning gemiddeld per week kost en adviseren wij over de duur van de ondersteuning. Door te kiezen voor een vast aantal uren per week en een vooraf vastgestelde looptijd zorgen we ervoor dat het inkopen van de ondersteuning administratief eenvoudig af te handelen is. Hiermee voorkomen we namelijk dat elke maand gespecificeerde facturen moeten worden opgesteld en verwerkt.

Maak uw vacature aantrekkelijk

Er is veel vraag naar juristen, dat heb je vast ook gemerkt en dat maakt dat je jullie vacature zo aantrekkelijk mogelijk wil maken. Het Junior Plus Programma is een uitstekend argument in de vacaturetekst en sollicitatieprocedure om juist bij jouw gemeente te komen werken.

Door dit programma aan te bieden laat je zien dat je als organisatie wil investeren in de ontwikkeling en begeleiding van talent. Met het Junior Plus Programma maak je het verschil.

Neem contact op met

Douwe Oosterveen

Eigenaar en mediator

Heb je een vraag of kom je er niet uit?
Neem gratis contact met ons op: 085 004 9900
of mail naar douwe@oosterveendegroot.nl

Vrijblijvend contact