Skip to main content
Home / Mediation / Burenmediation

Burenmediation

Een burenruzie kan grote invloed hebben op je woongenot. In een dichtbevolkt land als Nederland komt het vaak voor. Overlast door bijvoorbeeld geluid, stank of verloedering of onenigheid over de erfafscheiding kunnen redenen zijn voor de verstoorde relatie. Als het niet lukt om samen met je buren tot een oplossing te komen, kan het raadzaam zijn een onafhankelijke mediator in te schakelen. Oosterveen & de Groot hebben al vele buren geholpen weer nader tot elkaar te komen en de verstandhouding te verbeteren.

Waarom een Oosterveen & de Groot mediator?

Onze professionele en ervaren mediators helpen je (weer) met elkaar in gesprek te gaan, structureren het gesprek en voorkomen escalatie. Onze mediator is altijd neutraal en kiest geen partij in het conflict. We hebben veel ervaring in bemiddeling tussen buren en kunnen je helpen in veel situaties tot een goede uitkomst voor jullie beide te komen.

Voor het slagen voor mediation is het nodig dat de buren openstaan om met elkaar in gesprek te gaan en een gezamenlijke oplossing te vinden. Mediation is altijd vrijwillig en je kunt samen tot een op maat gemaakte en creatieve oplossing komen. Bovendien is mediation vrijwillig en in eerste instantie vrijblijvend: pas als er een oplossing gevonden is waar beide partijen achterstaan, wordt er een vaststellingsovereenkomst getekend. Het traject is vaak voordeliger en sneller dan een gang naar de rechter.

Ook is mediation gericht op de lange-termijnrelatie. Het is voor buren vaak verstandig te kiezen voor mediation, omdat je elkaar blijft tegenkomen en de relatie op de lange termijn wilt verbeteren.

Waar kunnen we je mee helpen?

Onze mediators kunnen ondersteunen bij veel verschillende situaties met je buren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • is er sprake van stankoverlast of verloedering?
  • is er sprake van (structurele) geluidsoverlast?
  • is er sprake van overlast door zaken die het uitzicht belemmeren?
  • zijn jullie het oneens over de erfafscheiding?
  • verschillen jullie van mening over de (aan)bouw van één van de panden?

Als je twijfelt of jouw vraagstuk passend is voor mediation, neem dan vrijblijvend contact met ons op of bel ons op 085 004 9900.

Kom je er met mediation niet uit, dan heb je ook de mogelijkheid om een juridische procedure te starten.

Onze buren en wij spraken eigenlijk niet meer met elkaar, omdat wij erg veel geluidshinder van ze hadden. Mijn vrouw en ik vonden dat heel vervelend en irriteerden ons. Maar het bleek dat onze buren ook last van de situatie hadden. Onder leiding van Douwe hebben we goede afspraken kunnen maken waar we ons allebei aan houden. Nu kunnen we weer normaal met elkaar omgaan. En dat maakt een heel groot verschil in hoe prettig het hier wonen is.

Thomas, cliënt mediation
Neem contact op met

Douwe Oosterveen

Eigenaar en mediator

Heb je een vraag of kom je er niet uit?
Neem gratis contact met ons op: 085 004 9900
of mail naar douwe@oosterveendegroot.nl

Vrijblijvend contact