Skip to main content

Het gebeurt velen van ons minimaal één keer in onze loopbaan: je wordt ontslagen. Of het nu komt doordat je overtallig bent, de functie niet bij je past of dat er ontevredenheid is over je functioneren: het is nooit leuk! Als je als werknemer te maken krijgt met een (dreigend) ontslag komt er veel op je af. Het is juist dan belangrijk om de juiste hulp te krijgen.

Een relatie netjes beëindigen

Als je ontslagen wordt, ben je wellicht emotioneel. Misschien heb je het gevoel dat je niet eerlijk wordt behandeld. Je raakt de ‘vastigheid’ van je baan en inkomen kwijt. Daarnaast is het soms moeilijk te begrijpen waarom afscheid van je wordt genomen. In deze situatie gebeurt het vaak dat emoties de overhand krijgen. Dit is niet in jouw belang, juist nu is deskundig advies belangrijk. Een ontslag is niets meer of minder dan het beëindigen van een (zakelijke) relatie en het is voor alle partijen beter als dat op een nette manier gebeurt. Maar bedenk wel: werkgevers en werknemers hebben hierin soms andere behoeften en belangen. Om tot een goed en eerlijk akkoord te komen, moet worden gekeken hoe beide partijen zo goed mogelijk uit het ontslagtraject komen.

Ontslag is een juridisch traject

Met name kleine bedrijven hebben vaak geen eigen afdeling personeelszaken (HRM). Je spreekt vaak alleen met je leidinggevende over het aanstaande ontslag. Grotere bedrijven hebben meestal wel een HRM-afdeling. Echter waar deze medewerkers uitgebreid zijn opgeleid in het opstellen van vacatures, sollicitatieprocedures, loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkelingsplannen, maakt ontslag en ontslagrecht maar een klein deel van hun opleiding en kennis uit. Wees je er ook bewust van: wat voor de werkgever het meest wenselijk is, niet altijd het beste voor jou. In het ontslagrecht zijn veel zaken vastgelegd om zowel de werkgever als de werknemer te beschermen. Ontslag is een juridische specialisatie, zorg dat je ondersteunt wordt door een kantoor met ruime ervaring en kennis op dit vlak.

Ontzorgen

Wij vinden het belangrijk er voor je te zijn in deze moeilijke tijd. Vaak komt de aankondiging van het aanstaande ontslag onverwacht of onverwacht snel en is daardoor een enorme schok. De werkgever zal je doorgaans tijd geven om juridisch advies in te winnen. Hiervoor ben je bij Oosterveen & de Groot aan het juiste adres. We hebben veel ervaring met arbeidsrechtzaken en kennen beide kanten van de medaille. We vertegenwoordigen in onze praktijk namelijk zowel werkgevers als werknemers. Natuurlijk behartigen wij nooit de belangen van werkgever en werknemer in één zaak. Wij zijn er voor jou en voor jou alleen. Wij kunnen het aanbod tot ontslag (vaak al verwoord in een vaststellingsovereenkomst) voor je toetsen. We beoordelen of het voldoet aan wet- en regelgeving en kunnen voor je onderhandelen met de werkgever. Ondanks de goede bedoelingen van veel werkgevers zien wij vaak dat er hier en daar best (financiële) verbeteringen mogelijk zijn. Vanaf het moment dat je ons hiervoor inschakelt nemen wij een deel van ‘het probleem’ van je over en daarmee valt een last van je schouders.

Ontslag is geen einde, maar een nieuw begin

Wij begeleiden je optimaal met het vertrekpunt dat jij daarna verder moet kunnen. We proberen het traject met je werkgever daarom zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door elkaar als mens te blijven zien in de ontslagperiode, is de kans groter dat jullie een manier uit elkaar gaan waar beide partijen mee kunnen leven. Vaak bereiken wij al binnen enkele dagen overeenstemming met de werkgever over de ontslagvoorwaarde. Daarmee is deze onaangename periode voor jou zo kort mogelijk en kan jij je weer gaan richten op de toekomst.

Voor jou als werknemer voelt het ontslag, natuurlijk, als een einde. Een periode waarin jij je volop hebt ingezet en samen met collega’s hebt gewerkt eindigt. En dat is niet leuk! Gelukkig blijkt het vaak beter uit te pakken dan mensen vooraf verwachten. Veel van onze cliënten krijgen door een goede afwikkeling ruimte om een nieuwe stap in hun loopbaan te nemen waarin ze gelukkig(er) worden.

Je verdient de juiste begeleiding

Heb je vragen over ontslag? Bel ons op nummer 085 00 49 900, dan kijken we hoe we je kunnen helpen. Je kunt ons ook een e-mail sturen via info@oosterveendegroot.nl