Menu Sluiten

Consument sta in uw recht!

Deel dit artikel via:

Consument sta in uw recht!

Wanneer u als consument een product koopt, mag u ervan uitgaan dat de leverancier zijn uiterste best doet om te zorgen dat het product voldoet aan wat u ervan mag verwachten, dat het tijdig geleverd wordt en dat u er een eerlijke prijs voor betaalt. Dat gaat eigenlijk altijd goed, maar soms gaat er iets mis.

En als er dan eens iets misgaat is er in de meeste gevallen ook nog geen man overboord. Ondernemers houden van tevreden klanten en zetten doorgaans alles op alles om u alsnog tevreden te stellen. Maar als dat niet lukt ontstaat er een geschil. Als consument geniet u bij zo’n geschil veel bescherming van de wet. Dat is omdat de consument doorgaans de ‘zwakkere partij’ is, u staat immers tegenover een professional. Niet zelden wordt u als consument met een kluitje in het riet gestuurd. Bijvoorbeeld als het gaat om garantie. Vaak stelt de leverancier dat wanneer de garantie is verlopen u nergens meer op hoeft te rekenen. In zeer veel gevallen is dat echter niet zo. De garantie die de leverancier geeft is doorgaans slechts de minimale garantietermijn. Op grond van het consumentenrecht dient een product ook buiten de garantietermijn te functioneren. Van bijvoorbeeld een wasdroger mag u een langere levensduur dan twee jaar verwachten. Gaat het apparaat dan na drie jaar kapot, dan kunt u niet afgescheept worden met de mededeling dat de garantie is verlopen en alle kosten voor u zijn. Er zal een redelijke verdeling van de kosten moeten komen.

Maar met de wet lost u vaak het probleem niet makkelijk op. In elk geval niet op korte termijn. Wanneer u voor een wasmachine van €500,= een gerechtelijke procedure begint spant u al snel het paard achter de wagen. Een gerechtelijke procedure is weliswaar voor de consument niet erg duur, maar ook niet geheel kosteloos. En dan kan het ook nog eens lang duren en gedurende die tijd kunt u  niet wassen!

Oplossen of procederen?

Het is goed dat er wetgeving is die de consument beschermt, maar dat leidt niet zomaar tot een oplossing. Het consumentenrecht is erg divers en verspreid over diverse wetten. Het is daarom goed om eerst zelf, liefst samen met de leverancier, te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Naar de rechter stappen kan altijd nog. Daarbij helpt het om een onafhankelijke derde partij in te schakelen die u ondersteunt bij het vinden van een oplossing.

Oosterveen & de Groot kan die ondersteuning bieden. Dat kan zijn in een adviserende rol – door het voorstellen van een oplossing, maar ook in de vorm van Bindend Advies.

Wanneer u ons vraagt om te adviseren kunnen wij op basis van de gegevens die beide partijen ons verstrekken een oplossing voordragen. Over die oplossing wordt dan doorgaans onderhandeld tussen partijen, al dan niet via bemiddeling door ons kantoor.

Bij Bindend Advies kunt u denken aan De Rijdende rechter. Beide partijen ondertekenen vooraf een overeenkomst waarin staat dat de oplossing die door Oosterveen & de Groot als Bindend Advies wordt gegeven zal worden geaccepteerd en nageleefd.

De kosten voor onze adviezen worden meestal door beide partijen gedeeld.

Het resultaat van onderhandelingen of bindend advies kunt u laten vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Daarmee staat voor iedereen vast wat de overeengekomen oplossing is, en wat er van wie verwacht wordt. Mocht de andere partij onverhoopt de afspraken niet nakomen, dan kunt u de vaststellingsovereenkomst gebruiken om alsnog een gerechtelijke procedure te starten.

Niemand wil gedoe!

Ook een winkelier/leverancier niet. Een tevreden klant is de beste verkoper. Een oplossing is vaak dichterbij dan u denkt, hij moet alleen even gevonden worden. Vaak is het al in een paar dagen te regelen. Wij helpen graag daarbij.