Menu Sluiten

Corona en quarantaine, betaalt de werkgever de rekening?

Deel dit artikel via:

Corona en quarantaine, betaalt de werkgever de rekening?

Covid-19 (Corona) is onder ons en zal ook nog wel even blijven. Het zijn bijzondere tijden, waar onze wetgeving nog niet altijd mee in de pas loopt. Met name van werkgevers krijgen wij momenteel veel vragen over hoe om te gaan met werknemers die in thuisquarantaine moeten. Moet de werkgever salaris doorbetalen?

Geen arbeid, wel loon? Niet altijd!

Gevoelsmatig zou je zeggen dat wanneer een werknemer geen arbeid verricht de werkgever ook geen loon hoeft te betalen. Sinds 1 januari 2020 geldt echter wettelijk het principe: Geen arbeid, wel loon. Artikel 7:628 BW bepaalt daarbij echter wel: “tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen”. Oftewel: wanneer het de schuld van de werknemer is dat hij niet kan werken hoeft de werkgever geen loon te betalen.

Dat laatste is erg belangrijk. In de begindagen van Covid-19 kon het natuurlijk voorkomen dat een werknemer tijdens de vakantie werd verrast dat het vakantieland ineens ‘op slot’ ging en dat thuisquarantaine na terugkeer ‘dringend’ werd verzocht. Maar hoe is dat anno nu? De rijksoverheid stelt dat, onder voorwaarde dat de werknemer direct na wijziging van het reisadvies van geel naar oranje zijn vakantie afbreekt, de werkgever loon moet doorbetalen wanneer de werknemer in thuisisolatie gaat en niet kan thuiswerken. Maar, hoe verstandig is het dat iemand nu naar het buitenland op vakantie gaat (een niet-noodzakelijke reis), terwijl hij kan weten dat het reisadvies voor elk willekeurig land van het ene op het andere moment van geel naar oranje kan veranderen? Hier redeneren wij dat de werknemer een te voorkomen risico neemt, en dan is de conclusie dat de werknemer zelf schuld heeft aan het niet kunnen werken. De werkgever zou dan dus geen salaris hoeven te betalen en de werknemer zal voor de quarantaine verlofuren moeten inleveren en/of onbetaald verlof moeten nemen. Juridisch is dit nog ‘onontgonnen gebied’ en wij staan u als werkgever graag bij om de kosten voor u zo beperkt mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door namens u met uw werknemer hierover in gesprek te gaan, zodat e.e.a. snel en zonder tussenkomst van een rechter geregeld kan worden.

Risico nemen en aansprakelijk zijn

Er zijn meer situaties denkbaar waarin het op zijn minst twijfelachtig is of de werkgever het loon moet doorbetalen. Wat als een positief geteste werknemer zich niet aan de coronaregels houdt en daardoor collega’s besmet? Heeft de werknemer dan recht op doorbetaling van loon? En wie is aansprakelijk voor het loon van de collega’s? Of wanneer een derde positief geteste persoon zich toch in een horecainrichting begeeft en daardoor uw werknemers besmet? Draait u dan op voor de doorbetaling van het loon of kunt u deze kosten verhalen ? In bepaalde gevallen vinden wij dat dat wel mogelijk is. De werknemer of derde neemt hier bewust een risico.  We mogen immers aannemen dat iedereen op de hoogte is van de geldende regels en risico’s. Daar kan en mag naar onze mening een werkgever niet voor op moeten draaien. Sterker nog, als werkgever kunt u mogelijk zelfs de werknemer of de derde aansprakelijk stellen voor de schade die u lijdt als gevolg van zijn handelen. Het is daarom verstandig om uw werknemers goed voor te lichten over de regelgeving, hun rechten en plichten en die van u als werkgever en met hen te spreken over de gevolgen die hun handelen kan hebben voor het bedrijf en hun eigen aansprakelijkheid. Wij begeleiden werkgevers graag bij dergelijke gesprekken

Mogen wij u helpen?

Het zijn zware tijden voor zowel werkgevers als werknemers. Het gedrag van werknemers kan ernstige (financiële) gevolgen hebben voor bedrijven. En dat is ook niet in het belang van de werknemers. Het kan allen helpen om goed op de hoogte te zijn van de geldende regels en de juridische en financiële gevolgen van het niet naleven van die regels. Ook hierbij begeleiden wij werkgevers graag.